Centralizácia dát


Integrácia je proces, keď spojením aplikácií sa snažíme docieliť ich spoluprácu.

Centralizácia dát nie je určená len pre prípad, že firma používa viac interných systémov. Možné je integrovať aj dáta tretích strán, teda dáta, ktoré sú často používané a sú k dispozícii mimo firmu. Môže sa jednať o rôzne cenníky dodávateľov, katalógy rôznych objektov, inzeráty ku konkrétnej kategórii tovaru atď.PRODUKTY
REFERENCIE
CRM LeonardoFLEXI ITMicrosoft DynamicsLeonardo
D3Soft s.r.o.  EU
D3Soft s.r.o.
Jašíková 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika
2014 ©Všetky práva vyhradené, D3Soft s.r.o.