• Novinky 2012
  • Hlavné výhody vývoja informačných systémov na mieru

Hlavné výhody vývoja informačných systémov na mieru:


  • Štandardné systémy momentálne požadovanú biznis problematiku vôbec neriešia
  • Požadované funkcie alebo oblasti sú z pohľadu dodávateľov komplexných systémov minoritnou problematikou a s ich riešením ani výhľadovo nepočítajú
  • Informačné potreby podniku sú dynamickejšie než možnosti reakcie dodávateľov komplexných riešení
  • Komplexné systémy tretích dodávateľov neumožňujú customizáciu potrebných funkcií
  • Komplexné systémy tretích dodávateľov customizáciu potrebných funkcií síce umožňujú, ale výsledná implementácia nespĺňa požiadavky užívateľov na komfort, jednoduchosť či produktivitu práce


PRODUKTY
REFERENCIE
Microsoft DynamicsProvidingCRM LeonardoLeonardo
D3Soft s.r.o.  EU
D3Soft s.r.o.
Jašíková 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika
2014 ©Všetky práva vyhradené, D3Soft s.r.o.