Nepodceňujte školenie obsluhy systému


Školenie obsluhy systému je dôležitým aspektom efektívneho používania systému.

Kladieme veľký dôraz na systémové riešenie, ktoré Vám odovzdávame, v komplexnom meradle. Aby bol systém maximálne a správne využívaný a prinášal firme požadovaný efekt, musí dôjsť k dôkladnému preškoleniu pracovníkov, ktorí so systémom budú pracovať.

Kvalitné preškolenie obsluhy systému a jeho užívateľov je jedným z pilierov úspešného zavedenia a následného používania nových aplikácií. Preto by otázka školenia rozhodne nemala byť podceňovaná.

Školenie vykonávajú skúsení a certifikovaní konzultanti, ktorí dôkladne zoznámia pracovníkov so systémom.PRODUKTY
REFERENCIE
LeonardoMicrosoft DynamicsE-commerceFLEXI IT
D3Soft s.r.o.  EU
D3Soft s.r.o.
Jašíková 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika
2014 ©Všetky práva vyhradené, D3Soft s.r.o.