Padne ako uliaty


Firmy so špecifickým výrobným programom a rôznorodými metódami riadenia na softvérovom trhu málokedy nájdu adekvátnu ponuku produktov.

Veľmi často dochádza k situácii, keď firma zaobstará nákladné riešenie s funkciami, ktoré neskôr vôbec nevyužíva. Naopak podpora špecifických oblastí buď nie je k dispozícii vôbec, alebo je k dispozícii vo forme tzv. kustomizovateľných rozšírení. Výsledok dodatočného rozširovania a úpravy existujúcich riešení nie je vždy optimálny. Všetky tieto nedostatky eliminuje produkt Vývoj na mieru spoločnosti D3Soft.cz

PRODUKTY
REFERENCIE
LeonardoProvidingMicrosoft DynamicsE-commerce
D3Soft s.r.o.  EU
D3Soft s.r.o.
Jašíková 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika
2014 ©Všetky práva vyhradené, D3Soft s.r.o.