Prednosti integrácie dát


Navrhneme optimálny spôsob dátovej integrácie, ktorý bude najlepšie vyhovovať potrebám zákazníkov.

Prednosti:
• Umožňuje realizáciu manažérskych a operatívnych výstupov podľa aktuálnych potrieb
• Prepája dáta z rôznych dátových zdrojov na jedno miesto
• Umožňuje flexibilne realizovať požadované výstupy
• Prepája dáta z viacerých informačných systémov
• Otvorenosť pre ďalšie dátové zdroje
• Vďaka klientskemu prezentačnému nástroju je možné realizovať tvorbu požadovaných výstupov priamo užívateľom
• Urýchľuje prácu s prevádzkovým systémom pri tvorbe výstupov

PRODUKTY
REFERENCIE
CRM LeonardoE-commerceConsultingMicrosoft Dynamics
D3Soft s.r.o.  EU
D3Soft s.r.o.
Jašíková 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika
2014 ©Všetky práva vyhradené, D3Soft s.r.o.