1:1 Solution

 • Vývoj software najnovšími technológiami
 • Garancia doby implementácie
 • Jednoduché prispôsobenie požiadavkám zákazníka
 • Vlastná metodika ITIL
 • Špičkoví certifikovaní špecialisti
 • Vlastné štandardizované dátové rozhranie
 • Technická podpora

 • Vývoj na mieru
 • Dátové integrácie
 • Business Intelligents
Vďaka dlhoročným skúsenostiam v oblasti vývoja software na zákazku je sa spoločnosť D3Soft stala skúseným partnerom pre oblasť špecifických a jedinečných riešení priamo pre Vás. Naša službaa vývoj software vytvára produkty, ktoré plne zodpovedajú vašim potrebám a požiadavkám.

Proces vývoja software na mieru je nasledovný. V prvej fáze sa jedná o tzv. analýzu riešenia, keď spolu s naším analytikom spíšete svoje predstavy o tom, čo by mal systém riešiť. Na základe spísaných požiadaviek vznikne analýza tzv. Realizačný projekt mplementácie (RPI) - dokument, ktorý popisuje riešenie / produkt.

Vo chvíli, keď je dokument RPI hotový a Vami schválený, prichádza na rad samotná implementácia riešenia. Počas obdobia vývoja produktu / riešenia dostávate k dispozícii hotové časti riešenia pre Vaše testovanie. Týmto postupom riešime postupné kroky odladenia funkcií a Vašich predstáv v systéme.

Po implementácii riešenia prichádza na rad samotné nasadenie produktu / riešenie do tzv. overovacej prevádzky. OOverovaciu prevádzku treba chápať ako postupné zavádzanie systému do celého business procesu Vašej spoločnosti. Tento krok je veľmi dôležitý a zahŕňa aj prípadné školenie užívateľov či administrátorov.

Po úspešnom zavedení systému do overovacej prevádzky nastupuje už ostrá prevádzka systému. Aj počas tejto akcie sme nápomocní prostredníctvom Hot-line alebo podporného oddelenia spoločnosti D3Soft.

Výhody vývoja software na zákazku sú viditeľné - jedná sa o individuálne riešenie priamo pre Vás, teda priamo VY ste tvorcami svojho vlastného riešenia.
 • Vytvárate systém priamo pre seba a svoju spoločnosť
 • Riešenie priamo pre Váš business
 • Používame overené technológie spoločnosti Microsoft
 • Zvýšite efektívnosť spoločnosti
 • Znížite náklady existujúcich procesov
Pojem dátová integrácia je založený na myšlienke spojiť informačné systémy (zdroje) tak, aby mohli navzájom komunikovať, odovzdávať si informácie bez závislosti na technológii, pomocou ktorej boli vytvorené. Základom dátových integrácií je rozhranie, ktoré je otvorené voči komunikácii so systémami.

Proces dátovej integrácie je rozdelený do niekoľkých fáz, v prvej fáze je zanalyzované prostredie všetkých existujúcich aplikácií, ktoré majú spolu komunikovať. Následne je systémovým architektom navrhnuté rozhranie, podoba dát a forma ich prenosu. Súčasťou dátových integrácií sú tzv. importy a exporty dát zo systémov. Táto služba je závislá na systémoch, ktoré zákazník využíva (ekonomický systém (ERP), Call Centrum, redakčný systém atď.).

Výhodou prepojenia systémov na dátovej úrovni je ich plná kompatibilita a rýchlosť dostupnosti potrebných informácií z rôznorodých systémov, presne podľa potreby zákazníka.

Na základe skúseností spoločnosti D3Soft sú otvorené rozhrania implementované do produktov, ktoré spoločnosti ponúkajú svojim zákazníkom. Táto pridaná hodnota systému je vítaná v prípade systémových partnerov a zákazníkov.
Súčasťou každého systému je analytika nad dátami, ktoré v systéme existujú. Business Intelligents je nástroj, ktorý efektívnym a prehľadným spôsobom umožňuje získať nielen prehľad informácií, ale aj väzby či vzťahy medzi dátami. Táto forma analýzy dát umožňuje užívateľom realizovať kvalifikované rozhodnutia, ktoré majú jasné opodstatnenie a to v dátach.

Súčasťou Business Intelligents je možnosť jedinečného zobrazovacieho nástroja - (reporty) vyladené do detailu. Schopnosť zachytiť väzby medzi dátami je cielená pre skupinu užívateľov na vedúcich pozíciách, riaditeľom či manažérom.

Ďalšou nespornou výhodou našich riešení postavených na technológii business inteligencie je rýchlosť dedukcie nad dátami. Vždy a všade na jedno kliknutie máte k dispozícii všetky potrebné informácie a podklady pre správne rozhodnutie.

D3Soft sa stala skúseným partnerom v oblasti analýzy dát a poskytuje svojim zákazníkom kompletný a jedinečný servis z pohľadu celého realizačného tímu špecialistov na BI.
PRODUKTY
REFERENCIE
FLEXI ITE-commerceConsultingMicrosoft Dynamics
D3Soft s.r.o. EU
D3Soft s.r.o.
Jašíková 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika
2014 ©Všetky práva vyhradené, D3Soft s.r.o.